آتل گچی

 

توليد آتل گچي ارتوپدي اين شرکت با برند بهبود نيز زير نظر متخصصان با تجربه طراحي و با استفاده از تکنولوژي روز دنيا با کيفيت بسيار مطلوب و قابل قبول مصرف کنندگان در طول و عرض هاي مختلف توليد مي گردد اين محصول نيز با پارچه مخصوص (لينو) تهيه و به صورت تک عدد بسته بندي مي شود.

 

سفارش محصول