باند گچی

 

تولید باند هاي گچي اين شرکت با برند بهبود و بهبود پلاست زير نظر متخصصان با تجربه با استفاده از تکنولوژي روز دنيا با کيفيت مطلوب و با معيار استانداردهاي جهاني توليد مي گردد اين باند گچي از پارچه مخصوص (لينو) در طول 250 سانت و عرض هاي (7/5،5 ،10، 15، 20 )سانت به صورت رول در بسته بندي جفت توليد مي شود.

 

سفارش محصول