نخ های پلی گلایکولیک اسید(PGA)

 

نخ پلی گلایکولیک اسید نخ جراحی قابل جذب مصنوعی و استریل است

آزمایش های بالینی اثبات کرده است که پس از دو هفته تقریبا 18 درصد مقاومت کششی طولی باقی می ماند و بعد از 3 هفته بیش از 50 درصد افت مقاومت کششی خواهد داشت

ویژگی های بارز نخ های پلی گلایکولیک اسید

1-    عبورآسان از میان بافت

2-    مکان دقیق گره

3-    باز شدن آسان گره

4-    عدم ایجاد آسیب در بافت

5-    مقاومت کششی بیشتر

6-     دوره جذب طولانی تر

سفارش محصول