نخ کات گوت کرومیک بهبود

 

نخ کات گوت کرومیک بهبود نخی جذب شدنی و استریل است که از ترکیبات بسیار خالص بافت همبند(عمدتاً کلاژن) و از روده گاو یا گوسفند تهیه می شود.کات گوت کرومیک بهبود توسط محلولهای نمک کرومیک در برابر آنزیمهای بدن مقاوم می شود، بدینوسیله جذب کات گوت تا 90روز به تاخیر می افتد رشته های کلاژن خالص در محلول کرومیک غوطه ور شده و سپس توسط وسایل الکترونیکی تابیده و خالص شده و در محلول یکنواخت کرومیک قرار می گیرند. این پوشش کرومیک نه تنها باعث مقاومت نخ می شود بلکه تجزیه پذیری بافت های داخلی را نیز به حداقل رسانده در نتیجه کمترین واکنش را در برخواهد داشت غالبا درصد کلاژن کات گوت کیفیت آنرا تعیین می کند درصد بالای کلاژن کشش سطحی بیشتر-زمان جذب طولانی تر و کمترین واکنش بافت زنده را در پی خواهد داشت.

مشخصات بارز نخ کت گوت کرومیک

1-    نخ های کرومیک بهبود پس از کرومدار شدن واکنش پذیری شان با بافت های بدن به میزان حداقل رسیده و استحکام و مدت زمان جذبشان افزایش می یابد.

2-    نخ های کرومیک بهبود بالاترین میزان کلاژن خالص (98%-92%) را در خود نگه می دارند.

3-    مقاومت کششی بیشتر از 14 روز و بعضی از اوقات تا 21 روز حفظ می شود.

4-    عبور هموار از طریق بافت را میسر می سازد

سفارش محصول